Lava följer snällt efter i mina spår

Lava följer snällt efter i mina spår