Från Ängsjö på nytt vandring på gammal skogsväg först.  (Stäket - Upplands Väsby 2014-02-05 16 km)

Från Ängsjö på nytt vandring på gammal skogsväg först. (Stäket - Upplands Väsby 2014-02-05 16 km)