Efter kort vägvandring går man på gammal skogsväg, och senare motionsspår, till Ängsjö friluftsgård.  (Stäket - Upplands Väsby 2014-02-05 16 km)

Efter kort vägvandring går man på gammal skogsväg, och senare motionsspår, till Ängsjö friluftsgård. (Stäket - Upplands Väsby 2014-02-05 16 km)