Efter kort vägvandring går man på gammal skogsväg, och senare motionsspår, till Ängsjö friluftsgård.

Efter kort vägvandring går man på gammal skogsväg, och senare motionsspår, till Ängsjö friluftsgård.