Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techniques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Friluft & Hund - Anvisningar

När man möter en vandringsgrupp ute i skog och mark är det inte ovanligt att man blir varse det kommande mötet långt innan gruppen kommer inom synhåll. Högljutt prat och ibland rop och skrik kan ibland höras lång väg. Jag brukar uppleva detta som störande.

När jag är ute tillsammans med Ellika eller - tidigare i mitt liv - mindre grupper, så kan det visst hända att vi för ett lågmält samtal ibland. Men vi är ofta även tysta, och lyssnar i stället till de ljud som hör skogen till. Jag ser gärna att det beteendet anammas av den som vill delta. Min förväntan är att - om det blir några anmälningar för deltagande - det kommer att röra sig bara om en liten och relativt lågmäld grupp.

Även om jag har rätt lång erfarenhet av vandringar i Stockholmstrakten och ofta har gått samma vandring många gånger, så är inte vandringarna rekognoserade i egentlig mening. Oväntade hinder, såväl som variationer som jag inte prövat förut, kan mycket väl förekomma. Vandringarna kan av sådana skäl komma att ändras, till exempel sträckning eller färdmål, även under pågående vandring.

Här kommer några anvisningar som du bör läsa och begrunda innan du anmäler dig till någon aktivitet: