Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

Svenska

Planering av vandringar

Föreslagna vandringar i vandringsguiden utgår från de önskemål som anges, såsom område, längd och/eller tid m.m.. De vandringar som uppfyller angivna kriteria vänds sedan ibland i omvänd riktning för att bli så behagliga som möjligt, och visas sedan i fallande rangordning.

Väderlek

Under större delen av året brukar det vara skönare att vandra i medvind, men under varma sommarmånader kan förhållandet vara det motsatta. Ju kallare det är och ju mer det blåser, desto större inverkan får väderleken på valet.

Utgångspunkten i vandringsguiden är lugn promenadtakt. Ju fortare man vandrar desto mer värme producerar man, vilket gör att de temperaturgränser som används kan behöva justeras nedåt för de som föredrar mer sportig vandring.

För föreslagna vandringar i vandringsguiden har inte terrängförhållandens inverkan på upplevt väder beaktats. I stället används en schablon för inverkan av väder och årstid, enligt följande:

Faktorer man själv får bedöma

I tät skog märks vinden mindre, medan den på öppna fält och vid pålandsvind vid sjöar kan påverka komforten avsevärt. Om det å andra sidan är frånlandsvind vid sjöar kan inverkan vara betydligt mindre.

Kommunikationerna brukar oftast påverka valet av vandring. Om man åker med allmänna färdmedel och dessa är glesa kan det vara klokt att starta från det håll där kommunikationerna är glesast, eftersom det är enklare att planera starttid än sluttid för vandringen. Även möjlighet till att få sol under vandringen, badmöjlighet sommartid eller svampplockning på hösten kan påverka valet.

Utrustning

De kriterier man anger påverkar även föreslagen utrustning.

Exempelvis kan myggmedel föreslås under en del av året, liksom badkläder, behov av dricksvatten, snödamasker etc.