Hem
Innehåll
Presentation
Danskalender
Kurskalender
Anslagstavlan
Dansrapporter
Dansteknik
Improvisation
Schottis
Hambo
Vals
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modernt
Övrigt
Länkar
..Danskurser
..Stämmor
..Övrigt
Historik

Blogg

Friluft
Rapporter
..Vandringsguide
..Fjällvandring

Hund
..Lava

Inställningar

Logga in
Kontakt

English
Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Vandringsguide för Stockholms län

Vandringsförslag: Hörningsnäs - Bullsta (Bergaväge

Område: Södertörn väst

Utsikt mot Näs

Utsikt mot Näs

Karta

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Egenskaper

Vandringens karaktär

Lätt och vacker vandring längs Sörmlandleden i mestadels behagligt tysta omgivningar

Ut- och hemresa

Utresa: Hörningsnäs hpl, buss 727
Hemresa: Bergavägen hpl, buss 727

Utrustning

Beskrivning

Sörmlandsleden går förbi busshållplats Hörningsnäs, så man ansluter direkt till leden. Den går åt höger/väster från busshållplatsen, men vänder strax norrut på en liten mycket glest trafikerad grusväg. Bitvis går man utmed ett naturreservat till vänster om vägen.

Efter cirka 20 minuter lämnar leden vägen upp åt höger genom skogen. Man når strax en hage som man får gå runt. Sedan följer skogsvandring en knapp timme. En liten bit av denna sträcka har skogen gallrats, vilket som oftast innebär att det där ibland ligger grenar och kvistar över stigen.

Vid Näs öppnar sig landskapet med stora hästhagar. Man passerar en hästgård och en liten idyllisk samling byggnader på vägen. På andra sidan hagarna går leden upp på en höjd, där man får vacker utsikt både tillbaka mot Näs och ut över Brandalssundet.

Bortanför höjden kommer man ner till strandzonen, med en åker till höger och en strandzon som ibland betas av kor till vänster. På nervägen till fälten kan det sommartid vara högt gräs man får gå igenom.

Efter passage av denna sträcka når man en liten grusväg som leder ner till Mälarens strand, med en liten byggnad intill stranden. Sedan löper stigen intill stranden någon kilometer, men vill man rasta här så är det nog bäst att göra det i närheten av den plats där byggnaden ligger. Annars är det fint att rasta även på höjden man passerade före fälten.

Någon kilometer bortanför byggnaden byter vandringen riktning och viker av åt öster, rakt uppför strandsluttningen. Efter passage av en liten väg når man Stora Träsket naturreservat, och stigen blir åter lättvandrad. Vid träskets bortre del finns ett vindskydd med en liten brygga.

Bortanför naturrservatet är det åter skogsvandring genom behagligt lättvandrade skogar, ända fram till vandringens slutmål vid Bergavägen. Cirka en kvart innan man når dit passerar man en höjd, med vacker utsikt ut över landskapet. Här är en bra plats att rasta och anpassa tiden så man anländer i lagom tid till busshållplatsen. Själva busshållplatsen är inte så bra att vänta länge vid, då det är trångt på den sida bussen går, och andra sidan saknar bra platser där man kan sitta medan man väntar.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-06-042016-04-132017-09-13