Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techniques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Stäket-Upplands Väsby

Område: Stockholm-Kungsängen

Ängsjö friluftsgård (från vandring Stäket-Upplands Väsby 2015-06-06)

Ängsjö friluftsgård (från vandring Stäket-Upplands Väsby 2015-06-06)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Lättvandrad led, mest på avstängda skogsbilvägar och motionsspår. Vandringen passerar Ängsjö Friluftsgård och Kairo

Ut- och hemresa

Utresa: Buss 548 från Kallhälls pendeltågsstation till Norra Stäket
Hemresa: Pendeltåg Upplands Väsby

Equipment

Beskrivning

Från busshållplats Norra Stäket fortsätt i samma riktning som bussen kom, på en parkväg fram till en liten väg. Tag denna åt höger upp mot skogsbrynet. Här möter Upplandsledens ledmarkeringar. Följ vägen eller leden upp till spårcentralen.

Härifrån finns flera alternativa vägar som alla leder till Ängsjö. Man kan gå rakt upp från spårcentralen på en avstängd skogsväg. Där den slutar i en vändplats går man åt vänster fram till en motionsslinga, som man sedan följer åt höger. Den kommer att leda förbi Ängsjö och sedan svänga tillbaka, så man når friluftsgården från baksidan.

Alternativt kan man följa Upplandsleden som börjar med att gå åt vänster, för att snart leda till en annan avstängd skogsbilväg, som också leder mot Ängsjö. Där skogsbilvägen slutar fortsätter leden på ett motionsspår, som mynnar på den stora gräsplanen framför Ängsjö.

Det finns också ytterligare en stig till vänster om Upplandsleden som leder till Ängsjö, och också flera stigar mellan de som beskrivits här.

Oavsett vilken väg man väljer så når man Ängsjö efter knappt en timmes promenad. Där går det fint att rasta. Gården har en trevlig servering, man kan sitta ute när man fikar om man vill, och det finns också en liten raststuga. Man kan också gå ner till Mälaren vid Lugnhamn och rasta där om man vill - vindskydd finns om man följer leden en kort bit åt höger.

Upplandsleden fortsätter sedan från Lugnhamn och norrut. Eftersom jag gått denna vandring många gånger redan från tonårsåldern, och Upplandsleden på den tiden inte fanns, så har jag tidigare följt den väg jag då använde. Den går på en avstängd gammal skogsbilväg som man når genom att från spårcentralen vid Ängsjö gå en stig åt höger. När den når en stigkorsning tar man norrut, där skogsbilvägen börjar.

Om man går skogsbilvägen så leder den fram till ett litet villaområde. När man når tillfartsvägen till området följer man den åt höger. Man når strax kraftledningar som går i ett vackert parti med hagmark och enar, med en skylt mot Roparudden. Man kan följa den vägen ner till Roparudden, där man kan ansluta till Upplandsleden igen. Om man bara har finskorna på sig så går det bra att i stället fortsätta på bilvägen, Upplandsleden leder tillbaka dit längre bort.

Sedan Upplandsledens tillkomst tycker jag dock att den finaste vägen är att följa den från Lugnhamn och gå längs Mälarens strand. Så småningom passerar man en allmänrättsligt tillgänglig bastu, strax innan man når Roparudden.

Från Roparudden ser man sundet mot Munkholmen. Jag har många gånger åkt denna vandring även med skidor, men föredrar i så fall att isen på Mälaren är så pass bärig att man kan åka skidor från Kairo till Ängsjö. I så fall är det mycket viktigt att man åker på land förbi sundet mot Munkholmen, det är nästan aldrig bärigt. Det beror på att det är strömt här, detta sund och Tärnsundet på andra sidan Munkholmen avvattnar Fyrisån och Ekolsundsviken.

När man når vägen mot Harva gård igen så får man följa den fram till landsvägen mot Upplands Väsby. Härifrån finns det återigen flera alternativa vägar fram till Upplands Väsby. I min ungdom valde jag ofta att gå åt höger från korsningen, och efter ett par hundra meter ta av från vägen och gå på stigar mot Väsby. Hyggen gjorde senare att den vägen blev onjutbar - jag vet inte om området har hämtat sig så pass att den vägen åter kan rekommenderas.

Annars korsar man vägen och följer den markerade leden upp till parkeringen ovanför Kairo. Härifrån går en gång- och cykelväg raka vägen mot Upplands Väsby. En något längre men också trevligare väg är att följa motionsspåret som börjar precis vid utfarten från parkeringen. Motionsspåret leder upp till i närheten av Oxsundasjön, innan det vänder tillbaka och mynnar ut vid en skola i Upplands Väsbys utkant.

Från skolan kan man ta buss om man vill, men det är bara cirka 10-15 minuters promenad ner till pendeltågsstationen. Korsa vägen där bussarna går, snedda på gångväg framför församlingshemmet fram till ett bostadsområde. Vid husen gå åt höger ner till vägen, sedan denna väg cirka 50 meter åt vänster. Ta åt höger i korsningen och följ den cirka 300 meter. Vid en portal genom ett hus, gå genom portalen, fortsätt utmed butikerna, korsa vägen nedanför, och fortsätt rakt fram till gångvägen som leder över järnvägen. Vik av framför denna ned snett åt vänster. Nedanför backen finns en parkering och pendeltågsstationen.


Vid vandring 2018-11-21 var denna vandring påverkad på flera platser. Var för sig var väl påverkan måttlig, men sammantaget var det ändå tillräckligt för att jag sänker mitt omdöme om denna vandring ett steg, till sämre än medelbra, på grund av följande orsaker:

1. Sträckan mellan Norra Stäket och Ängsjö: Gallring av skog vid sidan av skogsbilvägen, delvis äldre men också pågående, samt ett ganska stort hygge till vänster om leden strax före Ängsjö.

2. Ängsjö: Ganska omfattande grävarbeten, med buller och smetiga vägar.

3. Precis efter korsningen bortanför Harva Gård pågick också anläggningsarbeten, troligen för ny bebyggelse.

4. Till vänster om motionsspåret någon kilometer bortanför Kairo var den tidigare vackra skogen nu nygallrad en begränsad sträcka.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-02-052014-11-092015-05-062015-12-062016-12-07