Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Delsträcka Vandring vid småsjöar vid Vårsta

Område: Södertörn väst

Detta är en delsträcka av vandring Östertälje-Vårsta

Mellansjön vid Vårsta (från vandring Vårsta-Östertälje 2014-11-05)

Mellansjön vid Vårsta (från vandring Vårsta-Östertälje 2014-11-05)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Vandring runt två mindre sjöar vid Vårsta, på upptrampad men delvis omärkt stig. Parkering utan avgift finns vid badplatsen vid södra Brosjön.

Ut- och hemresa

Utresa: Buss till Malmtorp, eller bil till Brosjön
Hemresa: Hemresa samma som utresan

Equipment

Beskrivning

Buss till Malmtorp/Vårsta, alternativt bil till Vårstabadet vid Brosjön.

Om du kommer med buss, gå tillbaka något hundratal meter längs vägen mot Tumba, tills du når Sörmlandsleden. Tag denna till vänster ner till badplatsen vid Brosjön.

Från badplatsen vandra i valfri riktning, medsols eller motsols, runt Brosjön och Mellansjön, och tillbaka till badplatsen.

Hemresa samma som utresan

Vandringsrapporter & bilder: 2013-11-202014-11-052015-04-152015-12-092017-03-15