Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Östertälje-Vårsta

Område: Södertörn väst

Sörmlandsleden mellan Östertälje och Tysslinge

Sörmlandsleden mellan Östertälje och Tysslinge

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Motionsleder, småvägar och vandringsled i omväxlande terräng. Avslutning på stig runt småsjöar vid Vårsta

Ut- och hemresa

Utresa: Pendeltåg till Östertälje
Hemresa: Buss från Malmtorp (Vårsta)

Equipment

Beskrivning

Från pendeltågsstation Östertälje gå ut åt höger/söderut, och ta sedan vägen åt vänster framför skolan. Efter en kort bit längs vägen följ väl upptrampad stig/gångväg snett upp åt vänster till cykelväg.

Följ cykelvägen en kort bit till vägövergång. Gå över vägen, och sedan förbi framför Vittraskolan. När man passerat skolan börjar ett motionsspår, som också har ett utegym.

Följ motionsspåret tills det når en grusväg. Här möter också den markerade vandringsleden. Följ denna åt vänster.

Efter ytterligare en liten bit lämnar vandringsleden motionsspåret. Härifrån och fram till vägen vid Uttran är leden här och var söndertrampad av hästar.

Efter passage vid sidan av ett fält och en industri på andra sidan delar sig leden. Man kan antingen följa kanten på fältet eller gå upp på åsen, där en fornborg ligger. Lederna förenar sig längre bort, och leder fram till en vägundergång under Nynäsvägen.

Bortanför undergången är det först torr tallmark, och sedan mjukare mark, fram till en liten otrafikerad väg. Vägen leder över ett fält och fram till Uttran.

Man når aldrig Uttrans strand, utan får gå på en asfalterad glest trafikerad väg fram till Tysslinge, där man på nytt når Nynäsvägen. Vandringsleden går härifrån en bit på vägrenen. Då Nynäsvägen är hårt trafikerad och vägrenen smal så undviker man helst den sträckan. Det gör man genom att korsa Nynäsvägen vid Tysslinge, upp på en välanvänd grusväg. Efter cirka 50 meter går en liten stig upp åt vänster. Den stigen leder upp till en bredare stig, också använd av hästar, som går parallellt med Nynäsvägen fram till den punkt där vandringsleden viker av från Nynäsvägen söderut.

Härifrån och fram till Malmsjö herrgård är stigen varierad och trevlig.

Uppdatering 2017-03-17:
Leden har nu dragits om, och följer inte längre Nynäsvägen. I stället korsar den vägen vid Tysslinge, och går direkt upp genom skogen. Den korsar strax en väg, som ofta är mycket lerig med tung trafik, och borde asfalteras. Intill vägen ligger en tipp, som leden går till vänster om. Skogen här är mycket trevlig, men vid passage 2017-03-15 alstrade tippen mycket kraftigt buller, som (med denna dag rådande medvind) var störande i cirka 40 minuter, mellan två och tre kilometer.


Uppdatering 2018-09-25:
Cirka 5-10 minuter efter det man passerat den omnämnda tippen ovan, når man ännu ett nyupptaget schaktområde, tvärs över den gamla ledens sträckning. Vad det ska bli av detta kan man ännu inte se, kanske ännu en tipp, eller ett mindre industriområde? Leden har letts om runt det nyupptagna området, på slutet går man på den nyschaktade grusbanken fram till en väg, där ledmarkeringen föreföll att upphöra.

Jag vet inte om det var rätt tänkt, men genom att gå en liten bit till vänster på vägen når man ytterligare en uppschaktad plan, där den tidigare leden gick. Genom att korsa den nya planen når man de gamla ledmarkeringarna, som dock inte är synliga från vägen. Man måste alltså veta i förväg var leden gick för att hitta tillbaks till markeringarna. Den gamla leden är, inte förvånande, därifrån i stort sett igenvuxen, och efter en kort stund når man ett område som redan tidigare var svårframkomligt på grund av sly efter ett tidigare hygge. Nu hade man kört i området med någon tung maskin som gett meterdjupa diken, ungefär längs den gamla leddragningen. Vid detta tillfälle var det mycket torrt i skogen varför man kunde gå torrskodd i botten på hjulspåren, men sannolikt kommer dessa att fyllas med djupt vatten när regnen återkommer.

Bortanför detta område håller åter leden en rimlig standard.


Efter Malmsjö går man upp längs en magnifik trädalle till Nynäsvägen, som man korsar för sista gången på denna vandring.

Leden går sedan i skogen nära en åkerkant, och så småningom bara skog, fram till Brosjön. Strax innan man når Brosjöns badplats går en stig in åt vänster. Tag denna (för alternativ kortare vandring, följ i stället leden).

Stigen går runt Brosjön och Mellansjön i skogiga omgivningar. Badmöjlighet finns både vid Mellansjön och - på allmän badplats - vid Brosjöns södra ände.

När man nått Mellansjöns nordspets, vänd tillbaka längs andra stranden och tillbaka till badplatsen vid Brosjön. Härifrån följ vandringsleden en kort bit uppför backen till vägen mellan Vårsta och Tumba. Korsa vägen och följ den till höger en kort bit till Malmtorp hpl.

Vandringsrapporter & bilder: 2013-11-202014-11-052015-04-152015-12-092017-03-15