Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Ådran - Ågesta (Farsta)

Område: Södertorn öst

Rastplats vid Lissma Kvarnsjön

Rastplats vid Lissma Kvarnsjön

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Vacker vandring mestadels längs märkta skogsstigar och förbi vackra sjöar. I mittre delen en bit vägvandring på trafikerad väg förbi Haningeleden och Lissma

Ut- och hemresa

Utresa: Buss till Ådran
Hemresa: Buss från Ågesta friluftsgård, Rödmossevägen eller tåg från Farsta strand

Equipment

Beskrivning

Om man vill gå denna vandring i omvänd riktning, med avslutning i Ådran, så kontrollera i förväg bussens avgångstid från Ådran, då busstrafiken där är gles.

Från busshållplatsen vid Ådran fortsätt söderut, i samma riktning som bussen kom, på glest trafikerad asfaltväg till södra viken av Ådran. Vik där av åt vänster på grusväg. Strax passerar man en liten fin badplats till vänster. Efter en liten backe med ett par villor ovanför Ådrans strand övergår vägen i stig.

Efter cirka 50 meter viker stigen av åt höger uppför backen. Följ stigen några minuter fram till parkeringsplatsen vid Paradisets friluftsgård. Bortanför stugan till höger finns en handpump för den som vill fylla på sin vattenflaska.

Fortsätt annars åt vänster längs Sörmlandsleden på grusad promenadväg framför gården. Efter en kort bit viker Brinkslingan av åt vänster, men vi följer i stället Brinkslingan motsols för att få njuta av förmiddagsfika och kanske ett dopp vid den vackra Trehörningen. Den som vill kan i stället välja att följa Brinkslingan medsols.

Bortanför Trehörningen viker Sörmlandsleden av åt höger. Fortsätt här i stället rakt fram och följ den grönmärkta Brinkslingan. Redan här finns också en skylt mot dagens färdmål Ågesta friluftsgård, med ledmarkering orangea trianglar. Dessa ledmarkeringar kommer sedan här och där att dyka upp igen, men jag har hittills aldrig lyckats följa dem i sin helhet trots att jag gått sträckan flera gånger med avsikt att bara gå längs den markerade leden.

Efter en kort bit viker leden av åt höger, där man kan studera en gammal mur av stenblock som en gång använts för att dämma vattnet här. Muren är nu delvis raserad och stigen går vid sidan om. Förr gick leden i stället tvärs över sankmarken rakt fram, men har senare dragits om och rundar numer det sanka området.

Bortanför sankområdet går man över några ibland vattenbegjutna hällar. Litet längre bort viker leden av åt höger, medan en tydlig stig fortsätter rakt fram. Om man följer stigen rakt fram och hittar rätt väg så är det en fin vandring ner till fritidsbebyggelse på andra sidan skogen, med en stillsam väg ner mot Haningeleden. Stigen genom skogen saknar dock ledmarkeringar, och om man inte lyckas följa den hela vägen så kan terrängen bli besvärlig. Det problemet undviker man genom att i stället följa leden åt höger.

Uppdatering 2018-06-13
Den tidigare omärkta stigen har numer fått ledmarkering Huddingeleden, och är lätt och trevlig att följa. Jag rekommenderar därför nu att följa Huddingeleden, även om det givetvis fortfarande går bra att följa den gamla beskrivningen nedan. Om man följer Huddingeleden så för den fram till en vägundergång under Haningeleden, men man kan också när man når kolonibebyggelse gå genom kolonin åt höger och där med försiktighet korsa vägen. Efter korsning av Haningeleden ansluter man till den gamla vägbeskrivningen igen.


Leden går neråt mot Öringesjön. Strax före vägen som följer sjön så viker Brinkslingan av åt vänster, medan leden mot Ågesta sannolikt här går ut på vägen, man ser ingen ledmarkering för den.

För att korta vägvandringen fortsätter vi i stället att följa Brinkslingan åt vänster, parallellt med vägen. Längre bort ser man vägen, men vi följer även här Brinkslingan. Efter en stund kommer man till en nerförsbacke med en bäck genom mossbetäckta marker. Här går den grönmärkta Brinkslingan åt både vänster och höger. Den vänstra delen kommer att leda tillbaka mot Paradiset, medan den högra som vi följer, i stället leder ner till vägen.

När man når vägen så följ den åt vänster. Den är asfalterad men glest trafikerad. Vägen leder ner till korsning av Haningeleden precis där vägen mot Lissma ansluter.

Korsa Haningeleden med försiktighet (vägen är starkt trafikerad), eller följ vägen åt vänster fram till vägundergång och vänd sedan tillbaka på andra sidan vägen.

Efter korsning av Haningeleden finns det markerad led genom beteshagarna, med talrika stöttor över djurstängsel som man får klättra över. Leden är här ganska dåligt upptrampad och går delvis i örtrik mark, parallellt med Lissmavägen.

Bortanför Lissmasjön viker leden av åt vänster på grusväg. Området här landskapsvårdas och verkar vara en värdefull fågellokal. Följ ledmarkeringarna längs grusvägen förbi fritidsbebyggelse. När bebyggelsen tar slut finns det ledmarkeringar på båda sidor om Kvarnsjön. Båda sidorna om sjön har vackra stränder, men den högra stranden kommer att leda fram till sankmarker i sjöns norra del, den markerade leden där viker av söderut innan dess. Det går att gå över sankmarkerna till norra delen av sjön, men ofta krävs då stövlar. Leden mot Ågesta går i stället längs vänstra stranden, där man först kommer förbi en liten byggnad. Där finns också en vattenpump med möjlighet att fylla på vattenflaskan.

Följ sedan den vackra stranden av Kvarnsjön, med flera vackra rastplatser med badmöjlighet. I sjöns norra del vet jag inte vilken väg den markerade leden tar, men det finns en tydlig stig som fortsätter i samma riktning som sjön, och som leder fram till leden igen i en kraftledningsgata.

Leden följer nu kraftledningen en bit, med små avvikelser åt sidorna. När leden lämnar kraftledningen så är den lätt att följa fram till den mynnar vid ett motionsspår som tillhör Ågesta friluftsgård. Jag följer därifrån inte motionsspåret utan fortsätter i stället rakt fram uppför en backe, där man ser små antydningar till ledmarkeringar. Dessa försvinner strax, men stigen är tydlig och vältrampad, och så småningom med gula ledmarkeringar. Snart dyker golfbanor upp till vänster, och litet längre bort når man Ågesta friluftsgård.

Det finns busshållplats vid gården, med bussavgång ungefär en gång i timmen. Invänta antingen nästa avgång här, eller fortsätt på vägen åt vänster längs med Magelungen fram till bron. Vid bron finns en busshållplats där ytterligare en busslinje går. Man kan alternativt fortsätta över bron och uppför backen på anda sidan, fram till Farsta Strand, där det finns tunnelbana och pendeltåg.

Vandringsrapporter & bilder: 2013-11-062016-05-242017-08-23