Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techniques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Bullsta-Tumba

Område: Södertörn väst

Sörmlandsleden mellan Bullsta och Husberga

Sörmlandsleden mellan Bullsta och Husberga

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Mestadels fin skogsvandring i lugna omgivningar. Mellan Lida och Tumba motionsspår

Ut- och hemresa

Utresa: Bergavägen
Hemresa: Viltstigen eller Tumba station

Equipment

Beskrivning

Sörmlandsleden från Bullsta till Lida går till stor del genom skog. Det finns dock några platser där man sommartid kan få vada genom ganska högt gräs, dels på ett par ängar, och dels på ett par hyggen. Det påverkas väl också av att denna del av Sörmlandsleden förefaller att få färre besökare än andra områden närmare centrala Stockholm.

Starten på vandringen är vid Bergavägens busshållplats, där Sörmlandsleden från Hörningsholm korsar vägen. Inledningsvis får man gå någon kilometer på landsväg mot Dalsta. Vid en plats där det finns en skylt ”Skådningsplats” till höger om vägen viker leden av åt vänster upp genom ett gammalt hygge, med sommarstugor på höjden till höger.

Härifrån följer mestadels mycket njutbar skogsvandring. Man passerar här och där hyggen av varierande ålder, men bortsett från en kort sträcka nära ett naturreservat är leden i gott skick när detta skrivs (2016).

När man når Kvarnsjöns nordspets efter drygt fem kilometer viker leden av åt öster längs en bredare stig. Denna leder till landsvägen mellan Östertälje och Nynäshamn, som man korsar nära Husberga. Här är en av de platser där det sommartid kan vara ganska mycket gräs, innan man når skogen och en sluttning bortanför ängarna.

Efter det att man passerat nära gården vid Husberga delar sig Sörmlandsleden. Den närmsta vägen rakt fram är den genaste vägen till Lida, medan förgreningen åt höger leder runt Getarens östra udde, med ett vindskydd längst ut. Har man tid så tycker jag att man gärna kan gå den längre vägen.

Bortanför vindskyddet finns det en bred spång som leder över Getarens västra vik, utgörs av ett våtmarksområde. Det finns också en fin hydda här för fågelskådning. På andra sidan viken möter bred och lättvandrad gångväg som leder fram till Lida friluftsgård, där det bland annat finns parkeringsplats och kafeteria. Det finns också gles busstrafik härifrån till Tullinge.
Mellan Lida och bebyggelsen i Tumba går det motionsspår, som erbjuder lätt vandring upp till Tumba. Skyltning förekommer här och där, men det kan underlätta om man har väderstrecken klart för sig. Om man går mestadels åt norr på breda motionsspår så hamnar man rätt. Det innebär i det här fallet att man når en mindre grusväg som leder fram till villabebyggelse med högre hus bakom på höjden.

Om man vill fortsätta fram till Tumba station så får man gå upp mot den högre bebyggelsen på höjden. När man passerat villorna till vänster kan man leta sig tillbaka neråt till vänster på en mindre stig, fram till den punkt där den avskurna tidigare stigen går åt höger mot Tumba. Om man följer den stigen når man snart en promenadväg, som i sin tur går vid sidan av ett bad och idrottsplan. Efter ett par vägundergångar går en lång backe ner åt höger, där stationen ligger.

Alternativt kan man när man kommer upp i bebyggelsen ovanför villorna fortsätta en kort bit rakt fram. Där ligger busshållplatsen Viltstigen, varifrån man kan ta buss ner till stationen.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-06-112016-04-02