Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techniques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Fagersjö-Skarpnäck

Område: Centralt (SL zon A)

Talludden vid Sköndalsbadet (från vandring 2015-12-29 Fagersjö-Skarpnäck)

Talludden vid Sköndalsbadet (från vandring 2015-12-29 Fagersjö-Skarpnäck)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Lätt vandring utmed Magelungen och Drevviken, samt förbi Flaten och Ältasjön

Ut- och hemresa

Utresa: Buss 165 hpl Havsörnstorget
Hemresa: Skarpnäck T

Equipment

Beskrivning

Denna vandring går mest på promenadvägar, men korta sträckor kan även välupptrampad stig användas. Vandringen går till stor del i soliga lägen utmed Magelungens och västra Drevvikens stränder.

På vandringen finns goda badmöjligheter sommartid, med både officiella badplatser och möjligheter till naturbad i Magelungen och Drevviken. Man passerar även en badplats i norra Flaten mot slutet av vandringen.

Långfärdsskridskoåkare kommer här och där att känna igen sig, då vandringen går nära den skridskotur man ibland kan göra från Flemingsberg till Dammtorp. Vintertid när isarna är bäriga och snötäckta kan man också genomföra denna tur på skidor, fast man då delvis i stället åker på isarna.

Vandringen startar från busshållplats Havsörnstorget. Gå nerför trapporna åt höger och passera byggnaderna. Det är bara en kort bit till strandpromenaden längs Magelungen.

Strandpromenaden går härifrån ända till Magelungens utlopp mot Drevviken. Här och där finns kortare sträckor med stigar som går närmare sjön, och som man kan ta om man vill. Längs Magelungen är här och där gångavsatser i trä byggda längs stranden.

Strandpromenaden var avstängd i mitten av mars, från strax bortanför Havsörnstorget och en bra bit österut. Antagligen hävs avstängningen inom någon eller några månader.Uppdatering 2021-12-26 och 2023-03-16:
Flera gångbroar längs stranden av Malungen har nu byggts, vilket gör vandringen längs stranden ännu mer tillgänglig.


Från Magelungen och fram till Drevviken finns en gångväg längs ån. Nynäshamnsvägen går parallellt med gångvägen, så denna sträcka är inte lika fin som resten av vandringen.

Uppdatering 2023-03-16:
Det finns nu en nyanlagd fin strandpromenad direkt från åns utlopp och mot Hökarängsbadet. Strandpromenaden har många fina gångbryggor, och även en cirkelformad badbrygga. Sannolikt är inte byggverksamheten avslutad bortanför strandzonen, men den nyanlagda promenaden är ett stort och uppskattat lyft för denna vandring.


Uppdatering 2021-12-26:
Vid vägen mot Farsta är hela området, ända ner till Drevvikens strand, avspärrat med höga stängsel. Det finns inte ens en gångbana längs vägen mot Farsta. Med försiktighet kan man ändå gå en bit längs vägen och smita ut i en lucka i stängslet till en cykelbana som löper utmed det avspärrade området.

Vid passage 2021-12-26 var cykelvägen sopsaltad, vilket gör att oskodda hundar inte kan gå där, och det finns inget utrymme vid sidan om cykelvägen där de kan komma undan saltet. Lava tvärstannade efter fem meter och började slicka sina tassar. Hundar utan skydd för sina tassar måste därför under sådana förhållanden bäras en lång sträcka (ca 1 km?) förbi hela byggnadsområdet. När man närmar sig badet längst in i viken kan man komma av vägen och åter nå strandzonen.


Ursprunglig beskrivning av vandringen från åns utlopp mot Hökarängsbadet:

När man korsar en väg mot Farsta precis intill Drevviken kan man gå rakt fram på en mindre stig (det går också att gå en bit längs vägen fram till ett litet koloniområde där man tar åt höger).

Den lilla stigen leder ner till stranden, och här kan man ibland vintertid - på eget ansvar, med försiktighet och isdubbar om halsen - gå över isen över till Talludden på andra sidan. Observera dock att ån från Drevviken har sitt utlopp på högra sidan, ta en stor omväg åt vänster runt utflödsområdet. Om isen är bärig så finns många skridsko- och skidåkare ute på sjön och det finns i så fall troligen också en plogad bana om isen är snötäckt. Saknas dessa så gå inte ut på isen, i synnerhet inte om ispik, sällskap och kastlina saknas.

Stigen leder fram till högra sidan av ett koloniområde. Bortanför denna går bred slät stig förbi en gård och ner till ett litet lustigt område med små hus i sluttningen.


Det finns numer en träavsats nere vid vattnet fram till Hökarängsbadet.

Ovanför badet fortsätter gångvägen runt den västra viken och längs stranden nedanför Sköndal till Stora Sköndal och Sköndalsbadet. Bortanför badet ligger Talludden. Snart dyker en vik i nordlig riktning upp, på andra sidan viken ligger Orhem. Gå åt höger och passera uddens nordliga spets.

En liten bit bortanför viken finns en stig upp åt vänster, med en vägvisare som pekar mot Ekudden.

Alternativ väg: Har man gott om tid kan man fortsätta rakt fram här - man kommer upp på en väg. När ett koloniområde dyker upp på höger hand, gå ner genom det eller nedanför det, och sedan upp och förbi Orhem. En bit bortanför Orhem måste man lämna Drevvikens strand då stranden blir för brant längre fram. Via stigar brukar man komma förbi en liten parkeringsplats, och sedan på motionsslinga nå Drevvikens strand på nytt. När man når en ny gångbro går en tydlig stig upp åt vänster - här kommer man om man åker skridskor. Följ denna upp till en annan promenadväg som går runt Flaten. Tag denna åt höger och följ den förbi Flatenbadet och upp till norra spetsen av Flaten, där man når huvudvandringen via Ekudden. Denna omväg gör att vandringen blir kanske någon timme längre än som anges i tidsangivelserna ovan.

Vår vandring går i stället i den riktning som skylten mot Ekudden visar. Man korsar strax en väg, och längre fram kommer man till ett ängsparti där man skymtar Flaten till höger. Fortsätt här rakt fram, och till yttersta kanten av ett större koloniområde. Korsa koloniområdet i riktning norrut, upp till en liten väg som man tar åt höger förbi en gård med hästar.

Om man vill gå förbi Ekudden får man fortsätta förbi hästgården. Efter det man passerat Ekudden går det att gå på liten stig ovanför Flatens strand, och sedan via ett hål i ett staket nå badplatsen vid Norra Flaten. En bekvämare väg är att ta åt vänster på promenadväg vid hästgården. Denna leder ner till en avstängd grusväg mellan Skarpnäck och Flaten. Ta denna åt höger nedanför en stor klippa med överhäng ner till Flaten.

Från bryggorna och badplatsen vid Flaten (ej det stora Flatenbadet), gå åt vänster på promenadväg åt norr, fram till vägen mot Tyresö (busshållplats finns här). Korsa vägen via vägundergång, och gå ner mot Ältasjön. Strax före sjön går en annan promenadväg åt vänster, förbi en gård som en MC-klubb äger. En lång gångbro leder över en vassvik, och promenadvägen fortsätter på andra sidan fram till bron över kanalen mellan Ältasjön och Söderbysjön vid Brotorp. Strax före högsta punkten före bron går en liten stig en kort bit på vänstra sidan om promenadvägen, den kan man ta om man vill.

Från bron vid Brotorp återstår cirka femton minuters promenad till Skarpnäcks T-bana. När man når en liten väg ovanför Brotorp, korsa den en aning åt vänster fram till en motionsslinga. Följ denna tills den mynnar vid bebyggelsen. Gå härifrån mot bebyggelsen över en gräsplan med en liten skola på högra sidan. Tunnelbanan ligger där gångvägen slutar vid höga hus rakt fram.

Vandringsrapporter & bilder: 2015-01-172015-12-292017-01-212021-12-262023-03-162024-02-03