Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techniques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Järna-Södertälje C via Tvetaberg

Område: Sörmland

Sörmlandsleden Järna-Södertälje. Vid Skirsjön 2015-10-21

Sörmlandsleden Järna-Södertälje. Vid Skirsjön 2015-10-21

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Vandring längs Sörmlandsleden från Järna till Södertälje. Vägvandring Lerhaga-Tvetaberg, samt cykel/gångbana Eklund-Södertälje C

Ut- och hemresa

Utresa: Pendeltåg Järna
Hemresa: Pendeltåg Södertälje C

Equipment

Beskrivning

Denna vandring innehåller en del vandring på väg. De flesta vägarna man går längs är dock obetydligt trafikerade.

Det fanns också störande ljud 2015 från någon slags byggnadsverksamhet väster om Skirsjön. Själva verksamheten var inte inom synhåll, men bullret åtföljer vandraren under ett par kilometer av vandringen.

Uppdatering 2018-11-07: Vid passage denna dag var det åter lugnt och fridfullt på platsen, med spegelblank sjö. Förhoppningsvis är bygget nu avslutat.

Även nedanför Tvetatippen kan man ibland höra ljud från verksamheten - men även här är själva tippen helt utom synhåll.

Trots detta så är det en trevlig och omväxlande vandring, med såväl storskog som över vackra tallbeväxta hällmarker och längs sjöar.

Från starten vid pendeltågsstationen i Järna kan man eventuellt först besöka det lilla mysiga bageriet som ligger helt nära stationen på dess vänstra sida från utgången räknat. Vänd sedan tillbaka och gå under järnvägen. Efter trappan upp från övergången gå åt höger på liten väg, i början längs järnvägen. Den mynnar snart på en annan väg, som man följer åt höger. Den leder fram till en T-korsning. Korsa den större vägen, och fortsätt i samma riktning nedanför en bebyggd höjd till höger, med skog till vänster.

En väl upptrampad stig leder fram till en stigkorsning, där en bro och spångar leder åt vänster. Följ denna, efter en kort bit når man Sörmlandsleden, som man därifrån följer norrut.

Leden har inledningsvis en bred spång som leder över tallbeväxt sankmark. Bortanför denna är det en uppförsbacke, och ovanför den finns ett vindskydd vid Herrvreten.

Den fortsatta vandringen är lätt, på stig med karaktär av motionsspår. Så småningom övergår den i vanlig stig, och skogen glesar ut. Vid passage av en liten väg dyker bebyggelse upp till vänster, som man går förbi fortfarande på stig. Längre bort är dock all skog avverkad, och stigen leder upp till en stor väg med bred asfalterad cykelbana, nästan helt utan trafik.

Det finns också modern villabebyggelse här, och en liten sjö som delvis verkar konstgjord. Hela området ger ett konstigt intryck - varför denna stora väg och breda cykelbana i ett område som ger ett så ödsligt intryck? Kanske planerar man att bygga mer i området?

Man lämnar dock snabbt området bakom sig, via en skogsväg till höger om villorna. Efter en liten bit lämnar leden vägen åt vänster, och leder ner till en liten sjö, Skirsjön, med en stor kraftledning tvärs över. Är det halt så får man gå litet försiktigt längs stranden, då marken delvis lutar ut mot sjön.

Bortanför kraftledningen finns en rastplats. Dock var det som sagt bullerstört där hösten 2015.

Efter passage av sjön, som blir låglänt längre bort, är stigen åter lättvandrad och går genom skog. Den leder nästan ända fram till vägen mellan Järna och Tvetaberg, men leder sedan bort igen. Ett stort staket dyker upp till vänster, avgränsande Tvetatippens område. Dock ser man bara skog, själva tippen syns aldrig, och vandringen här är fin. Vid norra Vaskasjön finns en liten udde med en mysig rastplats.

Bortanför sjön lämnar man Tvetatippens område bakom sig, via en brant stigning upp till trevliga och lättvandrade tallbeväxta hällmarker. Dessa lämnas via likaledes ganska brant nerfart, där man får vara försiktig om det är isigt. Snart dyker en liten avstängd skogsbilväg upp. Den leder ner till bebyggelsen vid Lerhaga.

Från Lerhaga är det vägvandring på asfalterad väg till Tvetaberg. Biltrafiken här är dock mycket gles, bara enstaka bilar brukar passera.

Vid Tvetaberg finns bussförbindelse mot Södertälje, och här avslutas delsträcka Järna-Tvetaberg, busshållplatsen ligger ett par hundra meter åt höger.

Korsa den stora vägen och gå sedan en liten bit åt höger. Sörmlandsleden fortsätter sedan åt vänster, ner till Måsnaren och Tvetabergs friluftsgård. Vandringen blir nu gemensam med Måsnarenleden en liten bit längs Måsnarens östra strand, längs vacker promenadväg. Vid Eklundsnäs (camping och badplats) lämnar man stigarna bakom sig, härifrån är det mest gång- och cykelvägar till Södertälje C.

En väg leder upp till höger vid Eklund. Följ den litet större vägen som den leder till en stund åt vänster. Var uppmärksam på att Sörmlandsleden lämnar vägen åt höger en bit längre bort, via en gång- och cykelbana omgiven av villor och gles skog.

Så småningom kommer man fram till en större väg med gång- och cykelbana. E4 korsas via en vägundergång. När man når en rondell så var uppmärksam på en cykelskylt som pekar mot Södertälje C åt höger på andra sidan rondellen - själva cykelvägen är dold tills man är framme vid skylten. Trots mycket trafikerade omgivningar så sker den fortsatta vandringen fram till Södertälje C på mindre trafikerade vägar.

När man når en större väg, så följ denna åt vänster. Södertälje kommunalhus ligger bara en liten bit bort, och en gång- och cykelväg leder ner till pendeltågsstationen via en liten kulvert.

Vandringsrapporter & bilder: 2013-11-282014-10-012015-03-052015-10-212016-09-07