Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Orminge-Boo

Område: Nacka norr-Värmdö-Skärgården

Sågsjöns mittre del vid Booleden

Sågsjöns mittre del vid Booleden

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Vacker och lättvandrad led, framkomligt med barnvagn utom de sista två kilometrarna.

Ut- och hemresa

Utresa: Nämdöstigen hpl eller Orminge C
Hemresa: Eriksvik hpl

Equipment

Beskrivning

Vandringen passerar flera sjöar. Det går bra att bada vid de flesta, men då leden oftast går längs dess södra stränder så blir lägena oftast skuggiga. Man passerar dock också en soligare anlagd badplats vid östra stranden av Myrsjön.

Vandringen startar vid hållplats Nämdöstigen. Den som redan är vid Orminge centrum kan också gå dit, hållplatsen ligger i sydvästlig riktning från centrum. Gå först ut mot Värmdövägen, tag sedan avtagsväg åt höger innan man når gamla Värmdövägen.

Från hållplats Nämdöstigen gå genom vägundergången. På andra sidan ligger en hembygdsgård, och en gångväg snett åt höger är ledmärkt. Snart når man en obetydligt trafikerad villaväg, som leder fram till en parkeringsplats. Där finns en skylt med cykling förbjuden i backen upp åt höger. Backen leder till ett motionsspår, som leden följer.

Snart når man en vacker liten tjärn, och litet senare ett ängsparti - Danmarks ängar. Leden går runt denna äng. Vid dess norra spets, gå gärna en avstickare längs en tydlig stig längs bäcken åt vänster. Den leder ner till saltsjön, med vacker utsikt mot Lidingö. Det går bra att bada även här, men läget är skuggigt.

Gå sedan tillbaka uppför backen och fortsätt längs leden. Den rundar de vackra näckrosfyllda Krokträsken, och på andra sidan finns fina rastplatser, dels på den tallbeväxta stranden, dels på klipporna längre bort. Då denna plats ligger nära bebyggelsen i Orminge är det dock rätt vanligt att man ser andra människor som rör sig och rastar sina hundar i skogarna här.

Strax bortanför Krokträsken lämnar man dessa bakom sig, och snart når man en väg som man följer en kort bit till en vägundergång. På andra sidan går leden genom ett litet skogsområde fram till en villaväg vid Myrsjön.

Härifrån följer litet vägvandring, först på villavägen och sedan åt höger längs den större vägen från Hasseludden. Snart passerar vägen badplatsen vid Myrsjön.

Leden är i detta parti bara sporadiskt markerad och kan vara svår att se utan hjälp av karta. Men fortsätt längs stora vägen förbi badplatsen, och vid nästa lilla väg åt vänster (cykelväg med en liten bom), följ vägen en kort bit svagt utför, och sedan en liten väg från denna åt vänster. En liten bit in på den vägen återkommer ledmarkeringarna.

Vägen för strax fram till ett ängsparti, och härifrån går leden på stigar. Snart kan man se tornet av Boo kyrka åt höger, men leden går i stället åt nordväst, fram till stranden av ytterligare en vacker sjö - Sågsjön. Även här finns det badmöjlighet men i skuggigt läge.

Leden går sedan upp på ett berg med vacker utsikt över södra Sågsjön. Strax bortanför den når man gravplatserna vid Boo kyrka, och det återstår då bara fem minuters promenad fram till busshållplatsen vid Eriksvik. Booleden fortsätter härifrån mot Velamsund, men den sträckan beskrivs i en annan vandring, Boo-Ålstäket.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-10-082015-09-102016-01-31