Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techniques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Ålstäket-Saltarö

Område: Nacka norr-Värmdö-Skärgården

Skönt förmiddagsfika vid Korsmosjön

Skönt förmiddagsfika vid Korsmosjön

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Värmdöleden tvärs över Värmdö. Leden är i huvudsak lättvandrad med en blanding av skogsstigar, ängspartier och i huvudsak avstängda småvägar

Ut- och hemresa

Utresa: Buss hpl Ålstäket
Hemresa: Buss hpl Saltarö Gård

Equipment

Beskrivning

Denna vandring är mestadels lättvandrad, särskilt mellan Ålstäket och Sågen. När leden går genom skogsmark så går den ofta på beskogad åkermark, dessemellan på småvägar som oftast är avstängda grusvägar. Från bit bortanför Sågen där man lämnar skogsvägen och fram till samhället vid Saltarö är det skogsvandring.

Bortsett från några få platser där man passerar trafikerade vägar så är det ovanligt tysta omgivningar, oftast helt fria från trafikbrus och flygbuller.

Badmöjlighet finns dels vid starten (eller slutet) vid Ålstäket med allmänt bad och sandstrand strax bortanför busshållplatsen på högra sidan, dels naturbad vid Korsmosjön.

Vandringsleden är mycket bra skyltad vid alla korsningar och är därför lätt att följa. Mellan korsningarna kan ibland ledmarkeringarna vara glesa, men knallar man bara på i samma riktning så dyker snart nästa markering upp.

Från Ålstäkets busshållplats följ norra sidan av vägen mot Hemmesta cirka 5 minuter. Mitt i backen korsa vägen och gå på liten väg uppförs och förbi en skola. Via småvägar kommer man förbi en träningsanläggning med bland annat grova däck, och sedan ut i skogen. Strax därefter passerar man en gräsplan med bland annat bord med regnskydd.

Härifrån går leden åt sydost och passerar ett vindskydd av originellt vinklad konstruktion. Snart når man stora vägen mot Stavsnäs. Efter vandring på cykelbanan en kortare bit kommer man via ett villaområde ut på ängsmark och strax därefter fram till Korsmosjön. De finaste rastplatserna finns här i den ostligare delen, men både i början och i slutet av sjön finns också bra platser med sittbänkar som antagligen boende i närheten placerat där.

Bortanför sjön korsar man en liten väg, och kommer sedan fram till ytterligare en plats med bord och ett litet tak över. Sedan följer en bit skogsvandring där man bland annat passerar Vargstenarna, mäktiga stenblock ute i skogen.

En bit bortanför når man en liten avstängd grusväg vid Finntorpet. Sjön invid vägen har sanka stränder men är vacker att titta på. Ungefär en halvtimme behaglig vägvandring följer nu. Strax före Sågen kommer man ut på en väg med gles vägtrafik, och korsar strax därefter en litet större väg vid Sågen.

Leden går en bit österut vid sidan av vägen, innan man via en grusväg viker av norrut. Efter en liten bit lämnar leden vägen, och härifrån och fram till villaområdet vid Saltarö är det skogsvandring. Närmare Saltarö passerar man bland annat ett naturreservat.

När man når vägen vid Saltarö återstår bara cirka 10 minuters vandring norrut på liten väg genom villaområdet. När man når landsvägen så ligger busshållplatsen strax till vänster. Turtätheten här är ibland gles, så kolla tidtabellen i förväg.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-11-132015-09-032016-05-112017-09-062021-08-31