Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Lidingö

Område: Centralt (SL zon A)

Lidingöloppets spår mellan Grönvallen och Elfvik (från vandring Lidingövallen-Elfvik 2014-12-17)

Lidingöloppets spår mellan Grönvallen och Elfvik (från vandring Lidingövallen-Elfvik 2014-12-17)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Lättvandrat, till största delen längs Lidingöloppets senare del motsols. Trevliga omgivningar

Ut- och hemresa

Utresa: Buss Ropsten-Lidingövallen
Hemresa: Buss Elfvik-Ropsten

Equipment

Beskrivning

Från busshållplats Lidingövallen starta vandringen norrut (i samma riktning som bussen har när den står på busshållplatsen). Efter några minuters vandring på en mindre villaväg når man ängen vid Grönsta, som man sneddar över åt vänster, fram till Lidingöloppets målraka.

Därifrån vandrar man inledningsvis åt nordväst, dvs Lidingöloppet baklänges. Jag har hittills gått av spåret efter en kort stund och fortsatt åt nordväst tills jag nått golfbanan. Gå i så fall över golfbanan åt sydväst, korsa vägen vid de höga stängslen bortanför klubbhuset, och fortsätt över golfbanan på andra sidan vägen. När man kommer ut i skogen igen kommer man åter till Lidingöloppet efter en kort bit genom skogen.

Efter någon kilometer skymtar man fjärden ner mot Ropsten till vänster. Om man är uppmärksam kan man då också se ett mullevindskydd mellan träden.

Man når stranden vid Aborrbacken, och här vänder vandringen tillbaka åt öster och Grönsta. När man når den norra stranden finns det en badplats, som också en fin rastplats.

Återfärden mot Grönsta går mest genom skogen. Väl vid Grönsta korstar man planen åt vänster, och efter en kort bit för leden upp i bebyggelse, med fin utsikt mot Askrikefjärden från vägen. Snart korsar man vägen ut till Bosön, och därefter går vandringen rakt österut fram till Södergarn, där det finns ett trevligt vindskydd.

Leden går därifrån och till Elfvik i skogen, men man kan också gå på stig utmed vattnet från vindskyddet om man vill. Man passerar en badplats, och ovanför den finns också en busshållplats. Den kan vara ett alternativ för återfärden om avgångstiderna för bussen passar bättre där. Bussarna går ganska glest här längst ute på Lidingö.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-12-172015-03-282015-12-022017-12-20