Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Delsträcka Segersäng-Hemfosa

Område: Södertorn öst

Detta är en delsträcka av vandring Ösmo - Hemfosa

Rast vid Tärnan (från vandring Ösmo-Hemfosa 2014-08-20)

Rast vid Tärnan (från vandring Ösmo-Hemfosa 2014-08-20)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Vandring längs Nynäsleden från Segersängs station till Hemfosa station

Ut- och hemresa

Utresa: Pendeltåg Segersäng
Hemresa: Pendeltåg Hemfosa

Equipment

Beskrivning

Från Segersängs station tag vägen västerut, vinkelrät mot järnvägen. Där vägen viker av åt höger möter ledmarkeringarna. Följ leden åt höger upp i skogen.

Den fortsatta vandringen finns beskriven i Ösmo-Hemfosa

Vandringsrapporter & bilder: 2014-08-202015-03-182015-11-112016-03-122016-11-23