Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techniques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Tynningö

Område: Nacka norr-Värmdö-Skärgården

Vandring på Tynningö. På väg ner mot Soluddsbadet

Vandring på Tynningö. På väg ner mot Soluddsbadet

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Rundvandring på Tynningö. Vandringen går till stor del på mindre vägar, men också längs vandringsleder. Goda möjligheter till bad.

Ut- och hemresa

Utresa: Tynningö färjeläge
Hemresa: Tynningö färjeläge

Equipment

Beskrivning2020-11-11: Skogsgallringen har nu avslutats i det f.d. vackraste skogsområdet, från Byvägen fram till Maren. Syftet med gallringen har bl.a. varit att ta bort angripna och fallna träd, och öka inslaget av lövskog. Det är väl sannolikt att de borttagna träden under de första tio åren ersätts mest av gräs och sly, men efter ett par decennier kan det kanske resultera i en vacker blandskog.

Stigarna har oftast rensats från fallna grenar och kvistar, och vandringsleden är väl framkomlig. Jag tycker personligen ändå att skogen och vandringsleden var vackrare före avverkningen, och sänker därför min åsikt om vandring på Tynningö ett snäpp.Resor:

Buss eller bil till Norra Lagnö. Avgiftsfri parkering finns vid busshållplatsen – dåligt med parkeringsmöjligheter på Tynningö. Från busshållplatsen ca 5 minuters promenad till färjeläget.

Avgiftsfri färja avgår oftast jämn timme och tjugo över från Tynningö, högst tio minuter senare från Lagnö.

Gå uppför första backen från färjeläget på Tynningö, och ta till höger vid första korsningen. Grusvägen svänger till vänster nästan direkt, gå där i stället rakt fram på mindre återvändsväg. När vägen övergår i stig, gå först upp till vänster och njut av utsikten från Tynningö klack in mot Stockholm och ut mot skärgården. Berget var förr ett bötesberg, en föregångare till dagens mobiltelefoner för att varna när landet attackerades över havet.

Vänd därefter tillbaka ner, och ta till vänster från vägen neråt på stig till en liten grusväg. Tag på nytt till vänster några tiotal meter till en T-korsning, med en liten stig över ett fält rakt fram. Gå här först till höger på vägen ut till en allmänning på östra Tynningö udde. Allmänningen samägs av de fyra fastigheterna som ligger här. Miljööverdomstolen beslutade i en dom för några år sedan att hela området utanför tomterna ska vara allemansrättsligt tillgängligt, inklusive terrassen och området vid den stora bryggan till vänster. Tomtgränsen för den fastigheten går i närheten av flaggstången, en bra bit från stranden. Bryggan skulle också enligt domen avlägsnas en kort tid efter domslutet, då den ansågs vara utformad på ett sådant sätt att besökare kunde avhållas från att beträda stranden. Domslutet har inte efterlevts i det avseendet.

Men vårt mål på denna vandring är östra Tynningö udde, som är obebyggd och väl värd ett besök. Följ den lilla grusvägen fram till men inte förbi en skylt litet till höger, där det står Privat område. Strax före skylten går en oansenlig stig ner till vänster och leder ut till udden.

Tynningös stränder är till största delen bebyggda och privata, och enligt min mening är denna östligaste udde den vackraste stranden mot saltsjön på Tynningö där allmänheten fortfarande har tillträde.

Vänd sedan tillbaka till T-korsningen, och ta stigen till höger över fältet till en annan grusväg. Följ denna till vänster förbi fälten och småbåtsvarvet till höger. Ignorera första grusvägen till vänster, när sedan grusvägen går åt vänster tillbaka mot färjeläget, ta höger på gräsbevuxen väg. Denna leder strax till Hemviken och östra Tynningö båtklubbs område. Besökare är välkomna att använda området, och får gärna använda det för att fiska och bada från bryggan.

Fortsätt sedan på tydlig stig tvärs över fältet och längs skogsbrynet fram till Tynningövägen, som följs åt höger. Titta gärna bakåt på vägskylten som passeras, som kan ge intryck av att man nu redan har lämnat Tynningö. Gissningsvis är förklaringen att i gamla tider låg det ett säteri strax ovanför färjeläget, och Tyninngö förknippades med säteriet.

Var nu uppmärksam på en stig som går till vänster när man nästan nått toppen på nästa backe, stigen syns dåligt från sidan. Gå nerför den stigen till vänster, och sedan på nytt till vänster ut på en liten grusväg. När denna mynnar på en liten asfalterad väg, tag den åt höger. Inom kort korsar den en liten äng, och i uppförsbacken går en stig åt höger, skyltad gult som TGEF led. Följ denna uppför berget och över tallbeklädda klippor fram till öns idrottsplats, med boulebana, tennisbana och fotbollsplan. Mitt på fotbollsplanen fortsätter vandringsleden till höger.

Strax efter det att leden passerat under en höjd till höger, delar sig leden. Grenen rakt fram leder till bygdegården, tag i stället till vänster över en liten spång och genom ett litet tätt granbestånd. Leden går här i en krok åt vänster, men vi föredrar att gå rakt fram, kliva över en liten trädstam på toppen av backen, gå en otydlig stig några tiotal meter nerförs tillbaka till leden. En liten bit längre bort korsar man Tynningövägen vid en vägbom, bygdegården ligger strax till höger men utom synhåll.

Korsa vägen och följ leden tvärs uppför sluttningen och ner på andra sidan. Här börjar det i mitt tycke bästa partiet skogsvandring på ön, först längs en sankmark, och efter att ha korsat en stig, längs ett djupt dike. Förundras över hur djupt och långt detta är grävt, antagligen utgrävt för hand för länge sedan, för att avvattna ängarna ovanför bygdegården. När leden delar sig nedanför en backe, välj den vänstra grenen som fortsätter på den vänstra sidan om det sanka området. Så småningom förenas den gulmarkerade leden med en blåmarkerad, och leder fram till en spång åt höger. Korsa här sankområdet, och ta sedan till vänster fram till en insjö, Marens östra strand.

Här finns ett rastningsbord med grill, och också en mycket liten badbrygga.

Fortsätt längs stranden tills den når en liten brant trappa. Fortsätt längs Marens strand åt vänster så länge det är möjligt. Man når efter en stund en klippa, ”badberget”, som dock kan vara väl brant för många att bada ifrån. På högra sidan är det dock lättare att nå vattnet. Snart måste man lämna stranden och gå uppåt åt höger. Ovanför backen vik av på den lilla vägen åt vänster, som så småningom leder till västra änden av Sumpen, en djup smal från saltsjön.

Här måste man för en stund gå på stora vägen, som dock är glest trafikerad. Färdas man kommunalt kan man välja att här avsluta vandringen, antingen genom att gå åt höger fram till Norra Tynningö brygga för vaxholmsbåt till Vaxholm, eller följa vår vandring ytterligare en liten bit för att sedan vika av åt höger mot Höganäs, med båtförbindelse både till Strömkajen och Vaxholm. Kontrollera i så fall tidtabellerna i förväg.

Vår vandring vänder nu tillbaka till vänster mot färjeläget. Man ser strax badplatsen vid Myrholmsmaren till vänster. Där finns en liten parkeringsplats, gå över den och ner till badplatsen. Här finns en bristfälligt markerad led som går längs stranden. Efter en kort bit når man en skylt med en stock. Stocken hittades som en del av en brokonstruktion över det smala sund som förbinder Myrholmsmaren med Maren, och har åldersbestämts till år 1670.

Bortanför stocken går leden upp till Tynningövägen igen, som man följer till nästa korsning åt vänster. Följ den mindre vägen. När den övergår i en stig upp över ett berg kan man gå ner till stranden och följa en led en bit. Leden är dock mycket dåligt markerad och går i litet besvärligare terräng. Vi går i stället upp över berget där stigen på nytt övergår till väg, som senare åter mynnar ut på Tynningövägen.

Följ nu Tynningövägen förbi Marsviken. Bortanför en ganska tvär kurva viker vi av åt höger på grusväg mot Solberga. Gå rakt fram på vägen så länge det går, och sedan litet till höger uppför en backe. Fortsätt på grusvägen förbi ett vackert vitt hus, där en tydlig stig går ner åt höger till Solberga brygga. Där finns också två badstegar, och lämpar sig väl för en paus och kanske ett dopp.

Vänd tillbaka upp till vägen, och följ den åt höger. Efter en kort brant passage neråt viker man av på väg åt vänster, och sedan åt höger igen. Ignorera ett par småvägar som leder ner till fastigheter åt höger. Vägen övergår sedan för något tiotal meter i en stig, som på nytt mynnar på en väg. Gå här direkt uppåt åt höger, över berget och nerför en uppbyggd stig. När man gått nerför berget, tag åt höger fram till Soluddens strand.

Här finns i mitt tycke den bästa sandstranden mot saltsjön på Tynningö, den är stor nog att rymma kanske tre barnfamiljer, och det går bra att bada från bortre delen av stranden. Vid högvatten hamnar dock en stor del av stranden under vatten.

Fortsätt längs stranden, och strax före Soluddens brygga tag brant stig upp åt vänster, som mynnar på en grusväg. Följ denna åt höger. Den övergår i stig efter ett tag, och vid Ljungbergsgården blir det på nytt en asfalterad väg. Snart når vi den plats där vi tidigare vek av åt höger till vandringsled. Passera denna, ignorera vägen skyltad med TGEF bad, och vik av åt höger på en grusväg mitt i nästa backe. Följ denna fram till en trappa, som leder upp över berget och nerför en brant grusväg på andra sidan. Där når man Tynningövägen igen. Tag åt höger tillbaka till färjeläget.

Vandringsrapporter & bilder: 2019-08-01