Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Vårsta-Tullinge

Område: Södertörn väst

Getarens sydvästra vik, sedd från dess södra strand (från vandring 2015-12-16 Vårsta-Tullinge)

Getarens sydvästra vik, sedd från dess södra strand (från vandring 2015-12-16 Vårsta-Tullinge)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Vandring längs Sörmlandsleden, leden runt Getaren och motionsspår till Brantbrink. Därifrån villagator till stationen

Ut- och hemresa

Utresa: Buss från Tumba till Malmtorp (Vårsta)
Hemresa: Pendeltåg Tullinge

Equipment

Beskrivning

Denna vandring kan lätt varieras, både förlängas och förkortas. Vill man förkorta vandringen kan man låta bli att gå söder om Getaren, och i stället fortsätta längs Sörmlandsleden direkt mot Lida friluftsgård.

Vill man förlänga vandringen så finns flera möjligheter, som att gå bort mot Stora Skogssjön söder om Getaren, eller vända tillbaka mot Lida när man rundat Getarens östra vik.

Sörmlandsleden mellan Vårsta och Lida är mycket lättvandrad, med slätt underlag och inte särskilt kuperat. Även motionsspåren från Lida upp mot Tumba och Tullinge är mycket lättvandrade.

Väster och söder om Getaren är förhållandena bitvis annorlunda. I synnerhet gäller det den markerade blå leden längs Getaren nordost om Norrga kvarn. Där går leden i en brant sluttning tills man passerat grottorna. Den sträckan är besvärlig. Man kan dock där göra ett annorlunda vägval och undvika den besvärliga delen.

Från busshållplatsen Malmtorp gå tillbaka några hundra meter mot Tumba, fram till den plats där Sörmlandsleden korsar vägen. Följ Sörmlandsleden åt höger. Snart kommer man ner till den lilla vackra Trollsjön.

Bortanför sjön går man en kort bit på en villaväg, innan leden för ut på ett långsmalt fält. När man når fältets bortre ände är det inte långt kvar till Botkyrka Golfklubbs banor. Här får man gå en liten bit på en glest trafikerad väg, innan man på nytt kommer ut i skogen.

När man kan skymta Getaren längre fram och leden vänder upp åt höger, så finns en mindre stig som leder ner åt höger till en liten väg. Tag den vägen (alternativt kan man följa Sörmlandsleden en bit till, och sedan tvära över sankmarken på en spång). Vägen leder åt söder, fram till änden på sankmarken. Där finns en liten parkeringsplats, Sörmlandsleden fortsätter här söderut mot Bullsta, och den blå leden samt en alternativ väg för Sörmlandsleden runt Getaren är markerad åt vänster längs vikens södra strand.

Stigen leder fram till ett vackert beläget vindskydd, där man gärna rastar. Sommartid är det också möjligt att bada här från en brygga.

Bortanför vindskyddet går leden upp på berget som omger viken. Fortsätt härifrån på den blå leden, som leder fram till Norrga kvarn. Här finns en liten bro över ån från Getaren. Leden vänder där tillbaka längs stranden, och är inledningsvis lättvandrad.

Efter en kort bit går en bred och vältrampad stig uppför sluttningen åt höger, medan den markerade blå leden utgörs av en obetydlig vindlande stig. Den blå leden härifrån och tills man passerat grottorna längre bort vid Getarens strand är besvärlig, då den mestadels går i brant sluttning. Av stigens kvalitet att döma väljer de flesta den bekvämare äldre leden upp åt höger. Den leder upp till en gammal väg, som den blå leden också ansluter till längre bort.

Om du valt att följa leden efter stranden, så passa då på att titta på grottorna vid Getaren. Det finns en tydlig skylt där.

Strax bortanför grottorna går leden i brant stigning upp på höjderna ovanför, och blir därefter mer lättgången. Efter en stund kommer man ut på den gamla nerlagda vägen, och därifrån och till Stensvik är vandringen lätt.

Strax före Stensvik kan man återigen om man så önskar följa den äldre leden, där den nyare viker av åt vänster över en spång. Den äldre leden följer behagligt topografin i landskapet. Där den ansluter till Sörmlandsleden vid en liten spång över en bäck möts man dock av en stubböken. Vill man undvika denna " baggbölebäckens klagan " är det bättre att följa den nyare sträckningen över Stensvik.

Vid Stensvik finns en liten informationstavla. Strax därbortanför viker leden av åt vänster ner mot stranden. Där grenar den sig, den vänstra vägen leder fram till stengrytor vid stranden, medan den högra korsar höjden ovanför. Antagligen leder vägen förbi grytorna tillbaka till leden längre bort, men jag har inte gått den vägen så det är en gissning.

Bortanför höjden når man fram till Sörmlandsleden, som åt höger leder mot Paradiset. Tag den åt vänster upp till vägen mot Lida.

Härifrån är den kortaste vägen att gå rakt ut i skogen på andra sidan. Den har varit trasslig under senare år på grund av skogsgallring men börjar nu återhämta sig. För att följa denna väg gå fram till vägövergången för leden mot Lida. Precis efter vägöverången går en obetydlig stig vinkelrät mot vägen. Följ denna i svag stigning fram till den når en grusväg.

En något längre men lättgången väg är att korsa Lidavägen och gå åt höger på gammal väg en kort bit. Snart når man en avstängd väg åt vänster. Tag denna och följ den. Den kommer så småningom att korsa järnvägen i en undergång, och sedan upp till gården Hästhagen. Gå där åt vänster fram till Himmelsboda gård.

Vill man här gå mot Storvreten/Tumba (antagligen litet kortare), så gå åt vänster vid Himmelsboda och sedan åt höger vid nästa vägkorsning. Den vägen leder ända fram till Storvreten. Tyvärr har man byggt en villa tvärs över den stig jag alltid följt här, så man tvingas upp mot Storvreten, som trafikeras av buss.

För vår väg mot Tullinge tar vi i stället åt höger vid Himmelsboda, och följer sedan gul märkning mot Brantbrink idrottsanläggning. Där börjar villabebyggelsen (buss finns). Följ vägen åt vänster, eller korsa vägen och gå på mindre villavägar åt nordost. Ta till höger före järnvägsundergången, pendeltågs­ stationen ligger bara några hundra meter bort.

Vandringsrapporter & bilder: 2015-12-162016-11-04