Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techniques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

<span lang="en">Svenska</span>

Outdoors pages at this site are available in Swedish only. For English readers, Google web translate hopefully provides readability.

Din vägvisare för de bästa vandringarna i Stockholmstrakten Vandring Nyfors-Sandemar 3/3 2012

Översiktskarta

Walking Guide for Stockholm

Vandringsförslag: Svartbäcken - Tyresö kyrka

Område: Södertorn öst

Norra Ramsjön (från vandring 2015-05-21)

Norra Ramsjön (från vandring 2015-05-21)

<span lang="en">Map</span>

Ladda ner GPS-spår (gpx-format)Angivna förutsättningar
Vandringens förutsättningar (årstid, väder och vind etc.) har inte angetts. Utrustning och förslag på vandringsriktning har därför inte kunnat anpassas till aktuella förhållanden.
Ny sökning

Characteristics

Vandringens karaktär

Fin skogsvandring, som också passerar flera fina sjöar, med utmärkta badmöjligheter. Turen kräver god orienteringsförmåga och/eller vandringsgps

Ut- och hemresa

Utresa: Buss Handen eller Gullmarsplan - Svartbäcken
Hemresa: Buss Tyresö Kyrka - Gullmarsplan

Equipment

Beskrivning

Denna vandring går till stor del på omarkerade stigar, och det kan bitvis vara svårt att hitta rätt väg. Under vandringen passeras flera vackra sjöar med goda badmöjligheter.

Medför kompass och karta eller gps på denna vandring. Om du har möjlighet att installera bifogade spårinformation (gpx-format), så är det en stor fördel. Där finns också några av de punkter där man byter stig markerade.

Vandringen startas vid Svartbäckens hållplats. Observera att om du reser via Handens pendeltågsstation så är nuvarande bussterminal under ombyggnad och busshållplatsen flyttad upp till stora vägen. Enklast är nog att gå till Handens centrum i stället. Den tid som SL anser behövs för omstigningen är ofta otillräcklig, eftersom tåget ofta är försenat. Tag gärna ett tidigare tåg än SL rekommenderar.

Från busshållplatsen starta vandringen åt nordost, vinkelrät mot vägen och tvärs över parkområdet. Där detta tar slut går en stig snett åt höger in i skogen. Följ denna, korsa en bäck på en spång. När en bred stig går åt höger, följ denna fram till en traktorväg.

Ta traktorvägen åt vänster, den slutar strax vid en stor ek. Ignorera stigen åt höger och tag i stället stigen rakt fram/norrut. Den leder förbi en liten sjö och fram till den vackra Ramsjön. Följ stranden längs sjöns östra sida, ignorera inledningsvis stigar som går uppåt åt höger. Vid den inre delen av den östra viken går ett par stigar uppåt åt höger, detta är de enklaste vägarna över till Lycksjön.

Litet längre och besvärligare men vackert är att i stället följa Ramsjöns strand. Man når på den vägen ett berg som man måste gå över, då det på ett ställe stupar brant ner i sjön. På andra sidan berget finns en mycket fin udde, utmärkt för rast och bad.

Från udden fortsätt antingen stigen norrut fram till en bred och lättvandrad stig åt höger, eller tvära från udden på små stigar upp till den bredare stigen. Tag den breda stigen fram till Lycksjöns västra strand, och följ den norrut. Nära dess nordspets finns en liten holme man kan nå i lågvatten, och en badklippa med en bänk – båda är utmärkta rast- och badplatser.

Vid Lycksjöns nordliga spets rinner en bred och djup bäck ut. Det finns här utlagda spänger, men i högvatten blir de översvämmade. Med stövlar går det oftast att komma över ändå. På andra sidan bäcken finns en liten badplats, och en äng som leder upp till en liten bilväg. Om man bedömer att man inte kan ta sig över bäcken kan man följa den norrut fram till en väg, och sedan ta vägen tillbaka. Det blir någon kilometer längre, men det kan det vara värt för att slippa bli blöt om fötterna.

Följ vägen vid badplatsen åt höger, och ta sedan åt vänster vid första vägkorsningen (åt nordost). Vid nästa vägkorsning tag den åt höger uppför en backe. Gå rakt fram i nästa korsning, och fram till en plats där vägen viker av åt höger uppför en backe, med skog rakt fram.

Gå in i skogen här, på en otydlig stig vid foten av sluttningen. Fortsätt i kanten på sluttningen fram till en kraftledning. I kraftledningsgatan försvinner stigen helt, men fortsätt en aning åt höger åt sydost tvärs över kraftledningsgatan och in i skogen på andra sidan. Inledningsvis finns det ingen stig här, men det är berghällar och tallmark som gör att det är ganska lättvandrat ändå. Till vänster finns sankmark. Följ sankmarken på cirka hundra meters avstånd. Så småningom framträder en stig, som leder fram till en plats där sankmarken smalnar och kan korsas på utlagda slanor.

Stigen viker här av åt nordost, det är samma stig man följer på den korta rundturen vid Tyresta, och leder, om man följer den hela vägen, fram till vindskyddet vid Årsjön. Stigen är omarkerad, men man kan här och där se övermålade gamla stigmarkeringar. Jag vet inte av vilken anledning man inte ville ha dem kvar, men stigen är oftast tydlig ändå. Det finns en plats där det är rätt mycket ljung och där stigen viker av åt norr, där man kanske kan gå fel särskilt om man kommer från andra hållet. Men är man uppmärksam så ser man stigen även där.

När stigen viker av i nordlig riktning når man snart en plats med en liten bäck till höger. Vik här av från stigen åt höger, korsa bäcken på utlagda slanor, och fortsätt på en otydlig stig cirka hundra meter fram till en bred stig. Tag denna åt höger, i ostlig riktning.

När man korsat ett sankt område så fortsätter denna stig åt sydost. Här går en stig i motsatt riktning, åt nordväst. Man kan lätt missa den om man inte tänker på det. Gå åt nordväst, fram till en ridväg. Följ ridvägen, i nordostlig riktning. Ignorera en avtagsväg åt vänster ut över ett fält. Ridvägen rakt fram leder fram till ett litet arbetsområde för grus, och en damm, där man också kan rasta om man vill.

Den lättaste vägen efter dammen är att följa ridvägen ner till en bilväg, och ta bilvägen fram till Höjden. Om man vill undvika bilvägen kan man antingen ta en stor stig som viker av åt höger efter dammen. Den stigen leder fram till Sörmlandsleden, som man följer åt vänster fram till Höjden.

Det blir dock en liten omväg, man kan i stället välja en rakare väg på stig av varierande kvalitet, som viker av åt höger precis före backen. Stigen är bred men förfallen, det finns träd som ramlat över den här och där och som fått ligga. Det är möjligt att det finns mindre stigar här också som undviker trädfällena. Om man väljer denna väg så ansluter den till Sörmlandsleden där den korsar sankmarken före Höjden.

När man når vägvisaren vid hagmarkerna intill Höjden , tag åt höger längs en ridväg. En liten bit in i skogen dyker en liten bäck upp på vänster sida, med en primitiv träbrygga över. Gå över där, och på en bred men sällan använd stig som tvärar ner genom skogen. Den går i behagligt lätt utförslut hela tiden, men har också något träd som ramlat över stigen och fått ligga.

Den stigen når en mer använd stig strax ovanför ett myrområde. Följ stigen åt vänster, fram till en traktorväg. Tag traktorvägen åt höger. Den passerar strax en utlagd stam, som är ett populärt rastställe för att platsen är åtkomlig för solen.

Följ traktorvägen över en kulle. Där det börjar slutta utför, tvära åt vänster på stig över ett litet ängsparti fram till nästa traktorväg. Följ den åt vänster. Den leder fram till en plats där den korsar sankmarken. Här är det ofta översvämmat, och platsen kan ibland vara svår att passera torrskodd. I värsta fall får man ta av sig och gå barfota förbi platsen.

Uppdatering 2016-02-07: En vägbank har nu byggts upp över det översvämmade området, och det är inte längre några problem att passera.

På andra sidan finns en hästgård och här tar Pilgrimsslingan/Albysjön runt av på stadig bro åt höger. Följ leden, som går hela vägen längs stranden fram till Uddby Kvarn. Det är inte alltid helt lättgånget, men stadiga trappor och spänger finns som underlättar. Längs stranden finns flera fina rast- och badplatser.

Strax före Uddby kvarn kommer man ut på vägen. Efter en liten bit går en stig in till vänster. Tag denna, den kommer snart tillbaka till vägen igen, vid Uddby Kvarn.

Följ bilvägen en liten bit. Leden viker snart av igen uppför en sluttning åt vänster. När man går förbi toppen, tag gärna den lilla omvägen upp på berget, varifrån det är vacker utsikt ner mot sjön. Fortsätt sedan neråt igen, fram till en plats där en spång åt vänster leder fram till ytterligare en fin rast- och badplats. Leden går dock här rakt fram, återigen ut till bilvägen.

Efter bara cirka 20 meter leder en gångbro över till Rävnäset. Efter en stund når man åter Albysjöns strand, med fler fina rastplatser. Stigen leder fram till en promenadväg vid ett hus. Tag promenadvägen åt höger längs den lilla sjön. Även vid den finns fina rastplatser. När promenadvägen når bilvägen har man bara en kort bit kvar på trottoar, fram till Tyresö kyrka och busshållplatsen.

Vandringsrapporter & bilder: 2014-10-282015-01-142015-05-212016-02-072016-08-312022-10-19