Home
Site index
About
Dance calendar
Dance courses
Noticeboard
Dance reports
Techiques
Improvisation
Schottishe
Hambo
Waltz
Snoa & Polka
Mazurka
Polskor
Modern Dance
Other
Links
..Courses
..Festivals
..Other
History

Blog

Outdoors
..Reports
..Walk Guide
..Mountain walks

Dogs
..Lava

Preferences

Login
Contact

Svenska

Uppdatering av danskalender, anslagstavla och kurser

Bakgrund

Från att ursprungligen all information på dansglad.se lades in enbart av mig via filöverföringar, har successivt under årens lopp fler metoder tillkommit. Idag är det möjligt att uppdatera nästan all rörlig information via att logga in sig på dansglad.se.

Naturligtvis måste det finnas en behörighetskontroll för att i möjligaste mån försvåra missbruk och hackningsförsök.

Utvecklingen av behörighetskontrollen har nu kommit så långt att var och en själv kan lägga in både danskurser, danser och anslag. För att göra detta krävs att man skapar ett login, en åtgärd som normalt tar mindre än en minut.

Initialt har man efter detta enbart behörighet att lägga in nya danskurser och danser i danskalendern. Nedan beskrivs vilka metoder och behörigheter som är tillgängliga i augusti 2013.

Danskurser

Danskurser kan enbart uppdateras via inloggning. I enstaka fall kan jag vara behjälplig med att lägga in danskurser, men i huvudsak är detta en funktion som ställs till förfogande för arrangörerna av danskurser.

Första gången man lägger in en danskurs så måste denna godkännas av mig för att andra ska kunna se den på dansglad. När väl första kursen (eller dansen, se nedan) är godkänd så publiceras alla tillägg och ändringar direkt, såvida man inte själv markerat att det man matar in ska döljas. Varje användare har enbart rättighet att ändra eller dölja de kurser som han/hon själv har matat in.

Danskalendern

I augusti 2013 har motsvarande metod som finns för danskurser också gjorts tillgängliga för danskalendern. Det innebär att var och en nu kan lägga in nya danser i danskalendern.

Danskalendern är också beroende av annan information, som normalanvändaren inte har behörighet att uppdatera. Detta avser dansarrangörer, danslokaler och länkar till dessa och orkestrar m.m.. Befintliga arrangörer, lokaler och länkar kommer automatiskt att utnyttjas, men alla användare har inte behörighet att förändra dessa. Om en användare vill lägga in en dans där arrangör eller plats saknas, så rekommenderas att ange ”–” som arrangör och/eller plats, och sedan skriva i kommentaren vilken arrangör eller plats som gäller. Inläggning av sådana saknade platser och arrangörer, och i förekommande fall även länkning till dem, kommer sedan att ombesörjas av mig.

Följande sätt att uppdatera danskalendern finns:

  1. Skicka e-post till mig med information. Detta är den klassiska metoden, med dess största begränsning att jag inte alltid är tillgänglig. Om jag gör inmatningsfel, eller om informationen senare behöver ändras, så kan det ibland ta några dagar innan jag har möjlighet att genomföra ändringen. Det är förstås också enklare för mig om den som vill ha en dans inlagd gör det själv, men jag är alltid glad och tacksam även när jag får information om nya danser via e-post.
  2. Basbehörighet. Var och en kan från augusti 2013 lägga in nya danser. Man kan då också möjlighet att ändra det man själv lagt in, men ingenting annat.
  3. Arrangörsbehörighet för arrangörer. Med denna behörighet kan man även ändra alla danser som är inlagda för en arrangör, oavsett vem som urpsrungligen lade in dansen.

För arrangörer

En del arrangörer använder danskalendern för att söka efter lämpliga datum för kommande danser, för att undvika att deras dans krockar med andras. Du kan numer förbättra informationen till andra arrangörer genom att lägga in preliminära danser vid de tillfällen då du överväger att anordna dans utan att definitivt beslut är taget. Två möjligheter finns, antingen att göra de preliminära danserna synliga direkt i danskalendern markerade som preliminära, eller att danserna enbart kan visas via den filtrerade danskalendern.

Anslagstavlan

När den första inmatningen för en användare godkänts så får användaren oftast också behörighet att lägga in anslag på anslagstavlan. Nytt anslag måste läggas in i två steg. Först måste en frimärksbild och en större bild eller ett pdf-dokument överföras, vilket sker med alternativet Bilder. Därefter kan själva anslaget på anslagstavlan skapas. Mer information om hur man skapar och laddar upp bilder och dokument återfinns under alternativet Bilder på medlemssidorna.