Dansåret 2003 och dess avslutning

I och med att dansåret 2003 är avslutat är det fem år sedan denna hemsida och dess danskalender påbörjades. Från februari 1999 finns i den infört vilka danser vi varit på. År 2003 bevistade vi 61 olika danser, danskurser oräknat. Även om det kan synas vara relativt många, så kan man jämföra med år 2000 då vi bevistade 84 danser.

Delvis kan väl detta vara ett åldersfenomen, men samtidigt upplever jag att åtminstone vid några enstaka tillfällen under året danslusten överstigit utbudet. Notabelt är ju också att 2003 var året då Mälarsalen upphörde med sina gammaldanser, något som jag tycker är tråkigt.

Även när det gäller rock/swing/lindy upplever jag att det särskilt under hösten varit ett mindre utbud än tidigare.

Samtidigt kan konstateras att för den som har lust att dansa så finns det fortfarande ett rikt utbud i Stockholm. Under jul- och nyårshelgerna bevistade vi tre danser.

2003-12-27 var vi på GDV Jakobsbergs dans till Skarvarna i Aspnässkolan. Dansen var precis som en dans ska vara: Mycket folk, bra musik, bra stämning. Det blev en mycket trevlig danskväll.

2003-12-30 var vi på Örjansringens dans i Alvik till Leif-Billyz. Även denna kväll blev mycket rolig. Det är trevligt med mycket folk på danserna, utom när man hamnar sist i fikakön förstås...

2004-01-03 tillhör ju det nya året, men får ändå hänga med här. Vi bevistade då Mälarsalen. för första gången på nästan ett år. Vi var ditlockade av Leif Kronlunds orkester som vi dansade till vid Stockholms 750-årsjubileum och då uppskattade.

Även detta blev en mycket bra danskväll. Det var mycket folk, men det gick ändå bra att dansa. Orkestern spelade mycket varierad musik. Naturligtvis blev det en hel del foxtrot och bugg, men också jive och swing. Vi fick till och med tillfälle att försöka plocka fram kunskapsfragment av cha cha cha, modern vals och wienervals.

Vi hade även tänkt bevista Nattsudd på Mondo, men är inga bra nattsuddare. I väntan på att dansen skulle börja blev ögonlocken allt tyngre. Vanorna är olika, vi brukar normalt vilja gå hem från dansen vid en tidpunkt då dansen ännu knappt kommit igång på Nattsudd. Så vi beslöt att vi redan haft en fin avslutning av dansåret och att Mondo nog klarade sig bra utan oss.

Uppdatering av dansglads danskalender, januari 2004

Dans med Örjansringen på Alvik 2003-12-30 (video)

Senast uppdaterad: 2007-12-16


Innehåll